Over de campagne »
Achtergronden »
Activiteiten »
Statements »
Verhalen »
Lokale initiatieven »
Bronnen »
Links »
Aftellen tot het pardon    
 
Lokale initiatieven

Hier een overzicht van de lokale initiatieven

Manifestatie ‘aftellen tot het pardon’ Witmarsum 17 juni 2006
Van Harte Pardon Wageningen
Ons pardon
De Actie voor Witmarsum is geslaagd, de € 200.000,- zijn binnen!


Manifestatie ‘aftellen tot het pardon’ Witmarsum 17 juni 2006

NOODOPVANG WITMARSUM CENTRAAL IN CAMPAGNE

De eerste manifestatie van de landelijke campagne ‘Aftellen tot het Pardon’ (kijk ook op www.aftellentothetpardon.nl) vindt op zaterdag 17 juni plaats in de achtertuin van de noodopvang in Witmarsum (Arumerweg 66, t/o gemeentehuis).
Sprekers die komen zijn de burgemeesters van Het Bildt en Wûnseradiel, de heren Auke van der Werff (CDA) en Theunis Piersma (FNP), maar ook de Friese dominee Corry Nicolay geeft haar mening over de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Daarnaast heeft de organisatie de Tweede Kamerfracties van partijen benaderd die vóór een specifiek pardon van de ‘26.000 oude wetters’ zijn. Jan de Wit (SP) en Ineke van Gent (Groen Links) gaven gehoor aan de uitnodiging. De PvdA wordt vertegenwoordigd door de Friese gedeputeerde Anita Andriesen. Het evenement wordt afgesloten met een toespraak van schrijver Geert Mak.

Muziekacts die optreden zijn de achtkoppige reggaeformatie Riddim X, Kees Wenneken-donk en de bekende Friese rapper Remon de Jong. Verder spelen ook de lokale rockhel-den van Xigatze en Ramsk en uit Gorredijk en Drachten de rappers Nigga P., Dr. L. en TOG, Expose + Poelier en de band Try Out. De line-up wordt gecompleteerd door de Bildts/Leeuwarder bluesband Bob A Job, de folkformatie Tambourine Man met Piet Kok en Roelof Reineman, en de protestdichteres Joke Kaviaar. De presentatie is in handen van Ruben Zandt. Alle muzikanten treden op tegen reiskostenvergoeding.
Het programma begint om 14.00 uur en eindigt tegen 22.00 uur.

Voor de kinderen zijn er diverse attracties: er is een draaimolen en een panna-knockout kooi (twee tegen tweevoetbal). Multi-instrumentalist Kees Romers verzorgt samen met Basile Maneka Lukadi een workshop wereldmuziek voor kinderen en voor de geïnteres-seerde bezoeker is er een bescheiden informatiemarkt. Vanuit de noodopvang zijn er rond de klok van 18.00 uur warme maaltijden te verkrijgen.
De manifestatie van 17 juni wordt door persbureau Press4All vastgelegd op video. Zij maken hier gratis een compilatie van die later kan worden besteld op onderstaand telefoonnummer of via: www.press4all.org

Doel van de campagne ‘Aftellen tot het pardon’ is de aandacht gefocust te houden op de groep asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet (vóór april 2001) asiel aanvroeg en nu nog steeds geen uitzicht hebben op een normaal leven.
Sommigen wachten al meer dan 10 jaar op een besluit. Schrijnend en onaanvaardbaar, want gezinnen worden gescheiden en in Nederland geboren en getogen kinderen worden in de gevangenis gegooid en uitgezet.
In de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van de laatste maanden is telkens een meerderheid van politieke partijen te vinden die een specifiek pardon voor deze groep asielzoekers ondersteunt. Er is dus een perspectief voor al deze mensen die nu nog in Nederland verblijven. Het komt er nu op aan deze mensen in staat te stellen om op een fatsoenlijke manier de tijd tot de volgende Tweede Kamer verkiezingen te overbruggen.
Nadere informatie voor de manifestatie in Witmarsum: 06- 22745243 (Jan Kuitert)
Extra informatie
Op de site www.aftellentothetpardon.nl is een preview van de videoclip van het nummer ‘Tel Af’ van rapper Remon de Jong te bekijken. De clip is ook aan te vragen bij de mu-ziekzender The Box (code 591). De CD-single is op 17 juni te koop voor € 5,- of bel naar bovenstaand telefoonnummer.

Verdere informatie over de deelnemende artiesten is te vinden op de volgende websites:

www.riddimx.nl
www.remondejong.com
www.xigatze.nl
www.ramsk.nl
www.cityofgsrecordz.com (Nigga P. en Dr.L. & TOG)
www.jokekaviaar.nl
www.keeswennekendonk.nl

De Leeuwarder/Bildtse bluesrockformatie Bob A Job speelt steaming rock en slowhand blues voor de echte liefhebber van ongepolijste recht voor zijn raap uit het hart muziek.

Exposure + Poelier is een nieuwe rapformatie uit Drachten met een speciaal voor deze manifestatie geschreven tekst over een generaal pardon.

De campagne ‘Aftellen tot het pardon’ is een initiatief van LOS Utrecht, ASKV Amsterdam, Vluchtelingencordon Fryslân, Van Harte Pardon Wageningen, PRIME Den Haag en Van Harte Pardon Noord.

PROGRAMMA 17 JUNI 2006

14.00 uur: OPENING BURGEMEESTER THEUNIS PIERSMA (FNP – Wûnseradiel)
14.05 uur: TRY OUT (rock)
14.25 uur: NIGGA P., DR.L.& TOG (rap, hip/hop)
14.55 uur: CORRY NICOLAI (Friese dominee)
15.05 uur: XIGATZE (friestalige rock)
15.50 uur: BURGEMEESTER AUKE VAN DER WERFF (CDA-Het Bildt)
16.00 uur: PIET KOK en ROELOF REINEMAN (repertoire Bob Dylan)
16.30 uur: EXPOSE + POELIER (hip/hop, rap)
16.50 uur: BOB A JOB (blues, rock)
17.50 uur: JAN DE WIT (Tweede Kamerlid SP)
PROGRAMMA – PAUZE (muziekworkshop kinderen – KEES ROMERS/ BASILE)
19.00 uur: INEKE VAN GENT ( Tweede Kamerlid Groen Links)
19.10 uur: RAMSK (rock)
19.55 uur: REMON DE JONG featuring Zwart op Wit + Femke Hoeksma (rap, hip/hop)
20.20 uur: JOKE KAVIAAR (dichteres)
20.30 uur: KEES WENNEKENDONK
20.45 uur: ANITA ANDRIESEN (gedeputeerde PvdA-Fryslân)
21.00 uur: RIDDIM X (reggae/raggamuffin’)
21.50 uur: GEERT MAK (schrijver, essayist)
22.00 uur: SLUITING, OVERHANDIGEN ESTAFETTESTOKJE AAN NIJMEGEN


Van Harte Pardon Wageningen

12 maart 2006: Humanere behandeling voor oude-wets asielzoekers, al 53 gemeenten stemden vóór; CDA raadsleden 82% vóór, VVD 44%, D66 90%; vertegenwoordigers van 2.260.000 Nederlanders al vóór

Beste geinteresseerde in asielzoekerszaken,

Tot nog toe hebben wij de gegevens achterhaald van 53 gemeenten die een motie aangenomen hebben, danwel de motie van de gemeente Vlagwedde steunen, waarin de raad

"verzoekt de regering en het parlement een specifieke regeling te treffen die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten voor alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, hun (eerste) asielverzoek hebben ingediend, en zich thans nog in Nederland bevinden ." 

Naast Vlagtwedde zijn dit Noordwijk en Utrecht (al in 2003), Hengelo en Apeldoorn (al in 2004), Appingedam, Bellingwedde, Bunnik, Coevorden, De Bilt, De Marne, Dirksland, Doesburg, Eemsmond, Eindhoven, Goes, Gulpen-Wittem, Heemskerk, Heerenveen, Heerlen, Hof van Twente, Kessel, Kerkrade, Lemsterland, Maastricht, Medemblik, Menterwolde, Millingen a/d Rijn, Naarden, Noord Beveland, Ooststelingwerf, Oss, Pekela, Raalte, Rheden, Roosendaal, Scheemda, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Someren, Stadskanaal, Stein, Tilburg, Veendam, Voerendaal, Wageningen, Wervershoof, Westervoort, Westerveld, Wunseradiel, Zandvoort en Zwolle. In de twee gemeenten Ede en Rotterdam haalde de motie het niet. Samen waren deze 55 (53+2) gemeenten goed voor 1255 stemmende raadsleden, waarvan er 1051 vóór de motie stemde en 204 tegen.  Met andere woorden, 84% van alle betrokken raadsleden stemde vóór.  De vijf-en-vijftig gemeenten hebben samen 3.103.000 inwoners en de 84% van de raadsleden die vóór stemden vertegenwoordigen 2.260.000 inwoners.

Wat de partijen betreft die ook in de huidige regering zitten, van de 297 CDA raadsleden (bijna een kwart van alle stemmende raadsleden) stemden er 243 vóór de motie (82%); van de 160 VVD raadsleden 71 (44%); en van de 39 D66 raadsleden 35  (90%).  Ons respect hiervoor. Hoe representatief deze cijfers precies zijn voor het hele land zal de komende weken blijken. Dit beeld is in elk geval erg anders dan de 100% tégen stemming van de Tweede Kamerleden van diezelfde partijen over hetzelfde onderwerp afgelopen april. De betrokken gemeenten zijn overigens over het hele land verspreid en variëren van klein (8.000) tot groot (600.000 inwoners).   Leden van de drie regeringspartijen die vóór een humanere behandeling van oude-wets asielzoekers willen stemmen hoeven staan dus allerminst alleen binnen hun partij.  Het is essentiëel dat, waar nog nodig, de partijleidingen duidelijk gemaakt wordt wat er plaatselijk van deze kwestie gevonden wordt.  Het gaat toch om het verdere levenslot van mensen die al zoveel jaren in ons midden zijn, niet alleen om materiële zaken.

Van de meeste oppositiepartijen stemden een ruime meerderheid van de raadsleden vóór: PvdA 222 (97%), GroenLinks 96, ChristenUnie 39 , SP 48 (alle drie 100%). Alleen van de SGP stemden maar 6 van de 15 raadsleden vóór. Waar mogelijk zijn de stemmen van combinatielijsten naar rato verdeeld tussen de regeringspartijen.  De LPF is niet als zodanig vertegenwoordigd in raden van de 55 betrokken gemeenten.  Voor de lokale partijen stemden 291 raadsleden vóór en 40 tegen, 88% vóór dus.

Verder

  • heeft D66 - afdeling Friesland met 90% van de stemmen vóór op 20 oktober een soortgelijke motie aangenomen.
  • heeft D66 op haar landelijk congres op 5 november j.l. de zelfde motie ook met zeer ruime meerderheid aangenomen. Alleen moet de Tweede Kamer fractie van D66 daar nog iets mee doen.
  • heeft de Partij van de Arbeid op haar landelijk congres op 9 en 10 december j.l. zich ondubbelzinning vóór een speciaal pardon voor oudewets asielzoekers uitgesproken
  • heeft de gemeenteraad van Haren met algemene stemmen op 26 september besloten een brief te sturen naar de regering waarin verontrusting over zowel het oude als de nieuwe asielbeleid wordt uitgesproken.
  • hebben de Provinciale staten van Groningen met 36 tegen 19 stemmen de brief van de gemeenteraad van Haren ondersteund en een motie gelijk aan die van Vlagtwedde aangenomen (vóór PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D'66, Partij voor het Noorden; tegen CDA en VVD).

Ik verzoek u het mij meteen te laten weten als u van andere gemeenten, provincies of partijen en afdelingen hoort die over een 'Vlagtwedde’ of soortgelijke motie gestemd hebben, dan wel hun steun betuigd hebben aan de motie van de gemeente Vlagtwedde. Graag met vermelding met hoeveel stemmen vóór en tegen (per fractie), en zo mogelijk met de tekst van eventuele afwijkende moties.  Ook hoor ik graag welke gemeenten enz. nog over zo'n motie gaan of willen gaan stemmen.  Ik zal graag mijn overzichtstabel aanvullen en u op de hoogte houden. 

Met dank voor de bijdragen en commentaren van diverse mensen, vriendelijke groeten,

Joost Brouwer

 Van Harte Pardon Wageningen en de asielzoekerssteungroep Hartekreten van de Jozefschool

Wildekamp 32, 6721 JD Bennekom; tel. 0318 413468; e-mail BrouwerEAC AT wanadoo.nl


Ons Pardon

Wageningse burgers en organisaties willen niet meer wachten tot de overheid een oplossing bedenkt voor stadgenoten die jaren geleden als asielzoekers naar Nederland zijn gekomen en nog geen verblijfszekerheid hebben.

Zij willen dat er een einde komt aan het gesol met deze mensen, en hebben besloten zelf het goede voorbeeld te geven. ‘Ons Pardon’ wil asielzoekers die voor de wijziging van het beleid in 2001 naar Nederland zijn gekomen, voor zover mogelijk, de voorzieningen bieden waarop Nederlandse burgers recht hebben.
Ons Pardon geeft hun zo een voorschot op een pardonregeling voor deze groep die er in 2007 naar alle waarschijnlijkheid komt.

Bezoek de website van Ons Pardon
Bekijk hier het 8 uur Journaal item van 22 maart 2006


De Actie voor Witmarsum is geslaagd, de € 200.000,- zijn binnen!
Minister Verdonk
weigert te betalen.
Wij niet!
Solidariteitsactie met de asielzoekers in Witmarsum.
De Noodopvang in Witmarsum is uitgegroeid tot hét symbool van het verzet tegen het harde vluchtelingenbeleid van minister Rita Verdonk.
Dankzij alle gemeenteraadsleden van Wûnseradiel (van links tot rechts) en veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, hebben ruim honderd asielzoekers een dak boven hun hoofd. Het gaat om mensen die door de minister letterlijk in de kou zijn gezet. Sommigen zijn uitgeprocedeerd maar kunnen niet terug, de meeste mensen zitten nog in een procedure.
Lees hier het gehele document




aftellentothetpardon.nl   |info@aftellentothetpardon.nl   |   contact